Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Rast konkurentnosti kroz certifikaciju

Kratki opis projekta: Dana 31.10.2017. poduzeće Mareton d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Rast konkurentnosti kroz certifikaciju“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.08.0005. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta omogućit će povećanje prihoda od prodaje i rast izvoza kroz certificiranje proizvoda, provođenje marketinških aktivnosti i administrativnih aktivnosti projekta.

Ciljevi projekta: Cilj projekta je povećati konkurentnost i iskoristiti postojeće tržišne prilike kroz certifikaciju 9 proizvoda, unutar kojih se ujedno certificiraju različiti tipovi pojedinog proizvoda ovisno o visini električnog napona.

Očekivani rezultati projekta:

  • Porast prihoda od prodaje i prihoda od izvoza
  • Rast tržišnog udjela na ciljnom tržištu Europske unije, Saudijske Arabije, Irana, Rusije i Južnoafričke Republike
  • Projekt proveden u skladu sa zadanim procedurama Poziva

Ukupna vrijednost projekta: 921.600,00 HRK

EU sufinanciranje projekta:  783.300,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 9. listopada 2017. – 9. listopada 2018.

Kontakt osoba za više informacija: Marko Štetić, marko.stetic @ mareton.hr  , tel.: +385 1 3028 127

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr , https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/certifikacijom-proizvoda-do-trzista/

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Mareton d.o.o.

MARETON d.o.o. - Energetska elektronika