„Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020“

Korisnik projekta: Mareton d.o.o.; OIB: 39679176526, Odranska 1, 10000 Zagreb

Partner na projektu: Sveučilište u Zagrebu – Fakultet elektrotehnike i računarstva; OIB: 57029260362, Unska 3, 10000 Zagreb

  • Kratki opis projekta

Tvrtka Mareton d.o.o. je potpisala s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag Bicro) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0134 za provedbu projekta „Razvoj nove generacije industrijskih modularnih, redundantnih, višeizlaznih sustava neprekidnog napajanja istosmjernim i izmjeničnim naponima“.

Projekt ulaganja odnosi se na povećanje aktivnosti istraživanja i razvoja koje su usmjerene na razvoj novih proizvoda (pretvarači sa svim naponima koji se koriste u industriji i energetici). Navedenim ulaganjem društvo će razviti inovativne proizvode sa nizom unaprijeđenih performansi u odnosu na one koji se nude na tržištu. Partner na projektu je Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu što osigurava razmjenu iskustva i znanja između znanstvenog sektora i poduzetništva i obratno.

  • Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 31. kolovoza 2018. godine do 31. kolovoza 2022. godine.

  • Opći cilj projekta

Opći cilj projekta je podržati razvoj novih proizvoda, tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije.

  • Svrha projekta (specifični ciljevi)

1. Povećanje i intenziviranje istraživačko razvojnih aktivnosti u poduzeću Mareton d.o.o.

2. Povećanje konkurentnosti te održiv rast i razvoj tvrtke Mareton d.o.o.

3. Istraživanje i razvoj tvrtke Mareton s ciljem razvoja nove generacije proizvoda koji je inovacija na tržištu

4. Povećanje obujma suradnje između poduzetnika i organizacije za istraživanje i širenje znanja, odnosno između privatnog i znanstveno-istraživačkog sektora

  • Očekivani rezultati projekta

1. Uspješno razvijeni i testirani UPS/DC s baterijskim izlaznim naponima

2. Uspješno razvijen i testiran sustav istosmjernih (DC/DC) pretvarača s izlaznim neovisnim naponima

3. Uspješno razvijen i testiran izmjenjivački (DC/AC) sustav

4. Uspješno provedeno testiranje funkcionalnosti i performansi prototipa, dokazana funkcionalnost proizvoda

5. Uspješno održana konferencija, i uspješno objavljena publikacija

6. Podnesena prijava registracije žiga i prijava registracije patenta

7. Uspješno provedena neovisna revizija projekta

V. U potpunosti ispunjeni zahtjevi vezani za informiranje i vidljivost, koje je korisnik i partner prema Ugovoru obavezan provesti

PM. Uspješno proveden projekt, pravilno odrađeni administrativni poslovi bez zastoja u provedbi te s učinkovitim korištenjem ljudskih, vremenskih i financijskih resursa

  • Ukupna vrijednost projekta iznosi: 11.049.926,17 HRK
  • Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 10.970.776,44HRK
  • Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 7.910.071,94 HRK

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Marka Štetića na: marko.stetic@mareton.hr

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

MARETON d.o.o. - Energetska elektronika