U sklopu poziva na dostavu projektnih prijava „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“ MARETON d.o.o. provodi projekt „Uvođenje ISO standarda inženjerskih usluga sistem-integracija„ za koji su odobrena bespovratna sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014-2020, oznake KK.03.2.1.14.0164.
Mareton će uvesti standarde kvalitete kao preduvjet poslovanja na domaćem i stranom tržištu. To su ISO 14001 i ISO 45001. ISO 140001 definira zahtjeve koje organizacija mora ispunjavati kako bi mogla obavljati svoju djelatnost u skladu sa zahtjevima kupaca, okoliša te relevantnim propisima. ISO 45001 je potvrda da su rizici za zdravlje i sigurnost na radu u organizaciji u prihvatljivim granicama. Njihovo uvođenje poboljšat će konkurentnost na domaćem i stranim tržištima te doprinijeti novom zapošljavanju i ugovaranju poslova osobito sa stranim kompanijama.
Ciljane skupine su uprava društva, koja će unaprijediti prodaju usluga, zaposlenici kojima će se povećati sigurnost na radu te poslovni partneri.
Naziv projekta: Uvođenje standarda ISO 14001 i ISO 45001
Ime korisnika: MARETON d.o.o.
Ukupni iznos projekta: 413.389,05 kn
Ukupni prihvatljivi troškovi: 76.366,00 kn
Ukupni iznos odobrene potpore: 64.911,10 kn
Trajanje projekta: 15.01.2019. – 15.01.2020.
Pogledati više na www.strukturnifondovi.hr
Kontakt osoba: Marko Štetić, dipl.ing.el.teh., tel: +385 1 5493882, marko.stetic @ mareton.hr
MARETON d.o.o. - Energetska elektronika