Postupci nabave

Nabava br. 01/2018

Obavijest o nabavi u sklopu projekta „Razvoj nove generacije industrijskih modularnih, redundantnih, višeizlaznih sustava neprekidnog napajanja istosmjernim i izmjeničnim naponima“

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0134, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu u lipnju 2017. godine, tvrtka Mareton d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) dana 18. rujna 2018. godine objavljuje Obavijest o nabavi. 

Predmet nabave je: Nabava savjetodavnih usluga upravljanja projektom i administracijom i provedbom postupaka nabave u sklopu faze industrijskog istraživanja projekta „Razvoj nove generacije industrijskih modularnih, redundantnih, višeizlaznih sustava neprekidnog napajanja istosmjernim i izmjeničnim naponima“ tvrtke Mareton d.o.o. 

Datum objave: 18. rujna 2018. godine

Vrsta nabave: usluga

Rok za dostavu ponuda: 09. listopada 2018. godine do 15:00 sati 

Obavijest I. izmjeni Obavijesti o nabavi i Dokumentacije za nadmetanje nabave 01/2018 - nabava u sklopu projekta „Razvoj nove generacije industrijskih modularnih, redundantnih, višeizlaznih sustava neprekidnog napajanja istosmjernim i izmjeničnim naponima“

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0134, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu u lipnju 2017. godine, tvrtka Mareton d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) dana 27. rujna 2018. godine prije isteka roka za dostavu ponuda objavljuje I. izmjenu Obavijesti o nabavi.

Predmet nabave je: Nabava savjetodavnih usluga upravljanja projektom i administracijom i provedbom postupaka nabave u sklopu faze industrijskog istraživanja projekta „Razvoj nove generacije industrijskih modularnih, redundantnih, višeizlaznih sustava neprekidnog napajanja istosmjernim i izmjeničnim naponima“ tvrtke Mareton d.o.o. 

Datum objave nabave: 18. rujna 2018. godine

Datum objave I. izmjene OoN: 27. rujna 2018. godine

Vrsta nabave: usluga

Rok za dostavu ponuda: 15. listopada 2018. godine do 15:00 sati 

Obavijest II. izmjeni Obavijesti o nabavi i Dokumentacije za nadmetanje nabave 01/2018 - nabava u sklopu projekta „Razvoj nove generacije industrijskih modularnih, redundantnih, višeizlaznih sustava neprekidnog napajanja istosmjernim i izmjeničnim naponima“

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0134, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu u lipnju 2017. godine, tvrtka Mareton d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) dana 15. listopada 2018. godine prije isteka roka za dostavu ponuda objavljuje II. izmjenu Obavijesti o nabavi.

Predmet nabave je: Nabava savjetodavnih usluga upravljanja projektom i administracijom i provedbom postupaka nabave u sklopu faze industrijskog istraživanja projekta „Razvoj nove generacije industrijskih modularnih, redundantnih, višeizlaznih sustava neprekidnog napajanja istosmjernim i izmjeničnim naponima“ tvrtke Mareton d.o.o. 

Datum objave nabave: 18. rujna 2018. godine

Datum objave II. izmjene OoN: 15. listopada 2018. godine

Vrsta nabave: usluga

Rok za dostavu ponuda: 25. listopada 2018. godine do 15:00 sati 


Nabava br. 02/2019

Obavijest o nabavi u sklopu projekta „Razvoj nove generacije industrijskih modularnih, redundantnih, višeizlaznih sustava neprekidnog napajanja istosmjernim i izmjeničnim naponima“

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0134, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu u lipnju 2017. godine, tvrtka Mareton d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) dana 21. siječnja 2019. godine objavljuje Obavijest o nabavi. 

Predmet nabave je: Nabava opreme za potrebe projekta „Razvoj nove generacije industrijskih modularnih, redundantnih, višeizlaznih sustava neprekidnog napajanja istosmjernim i izmjeničnim naponima“ tvrtke Mareton d.o.o.

Nabava je podijeljena u sedam (7) grupa:

Grupa 1 – Nabava storage osciloskopa, opreme za testiranje na EMC, modularne, mjerne i napajačke opreme te mjernih instrumenata

Grupa 2 – Nabava klima komore za testiranje proizvoda na temperaturu i vlagu

Grupa 3 – Nabava prototipne opreme za namatanje visokofrekventnih elektromagnetnih komponenti, mjerača kapaciteta baterija te male CMC glodalice

Grupa 4 – Nabava sustava za testno terećenje testiranih proizvoda (za visoki napon i niski napon) te uređaja za testiranje snage uređaja i sustava, stepeničasto podesivog

Grupa 5 – Nabava opreme za grafički dizajn kućišta proizvoda metodom sitotiska za metal i plastifikat

Grupa 6 – Nabava testnih izvora napajanja velike i male snage

Grupa 7 - Nabava ručne opreme za lemljenje SMD komponenti prototipnih uređaja

Datum objave: 21. siječnja 2019. godine

Vrsta nabave: roba

Rok za dostavu ponuda: 11. veljače 2019. godine do 15:00 sati 

Rok za dostavu ponuda: 11. veljače 2019. godine do 15:00 sati

pdf 00 Obavijest o nabavi (555 KB)

pdf 01 Dokumentacija za nadmetanje (631 KB)

document 02 Prilog I Ponudbeni list (49 KB)

document 03 Prilog II Izjava o nepostojanju razloga za iskljucenje (40 KB)

spreadsheet 04 Prilog III Troškovnik (75 KB)

spreadsheet 05 Prilog IV Tehničke specifikacije (37 KB)


Nabava br. 03/2019

Obavijest o nabavi u sklopu projekta „Razvoj nove generacije industrijskih modularnih, redundantnih, višeizlaznih sustava neprekidnog napajanja istosmjernim i izmjeničnim naponima“

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0134, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu u lipnju 2017. godine, tvrtka Mareton d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) dana 26. veljače 2019. godine objavljuje Obavijest o nabavi. 

Predmet nabave je: Nabava elektroenergetske komponente, elektroničke komponente, elektromehaničke komponente i konstrukcija potrebnih za razvijanje i testiranje izlaznih segmenata-razvoda.

Nabava je podijeljena u četiri (4) grupe:

Grupa 1 – Elektroničke komponente (Otpornici, Kondenzatori, Diskretni poluvodiči, Integrirani krugovi, ostalo)

Grupa 2 – Elektroenergetske komponente (Energetski kondenzatori, Učinski poluvodiči, Feritne komponente, ostalo)

Grupa 3 – Elektromehaničke komponente (Zaštitni prekidači, Rashladna tijela, Sklopke, relei, konektori, ventilatori, žice, kablovi, s sabirnice, stopice, izolatori, ostali elektromehaničkiki elementi)

Grupa 4 – Konstrukcija (Ormari, 19" rackovi 3 i 6 U / 84 TE, utični moduli 3 i 6 HE / 21 TE, pripadajući mehanički elementi,Vijci, kanalice i drugi spojni elementi, ostalo)

Datum objave: 26. veljače 2019. godine

Vrsta nabave: roba

Rok za dostavu ponuda: 19. ožujka 2019. godine do 15:00 sati 

pdf 00 Obavijest o nabavi (538 KB)

pdf 01 Dokumentacija za nadmetanje (632 KB)

document 02 Prilog I Ponudbeni list (49 KB)

document 03 Prilog II Izjava o nepostojanju razloga za isključenje (47 KB)

spreadsheet 04 Prilog III Troškovnik (35 KB)

spreadsheet 05 Prilog IV Tehničke specifikacije (29 KB)


Nabava br. 04/2019

Obavijest o nabavi u sklopu projekta „Razvoj nove generacije industrijskih modularnih, redundantnih, višeizlaznih sustava neprekidnog napajanja istosmjernim i izmjeničnim naponima“

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0134, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu u lipnju 2017. godine, tvrtka Mareton d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) dana 25. ožujka 2019. godine objavljuje Obavijest o nabavi. 

Predmet nabave je: Nabava baterija, elektroenergetskih komponenti i konstrukcija potrebnih za razvijanje i testiranje baterijskog sustava.

Nabava je podijeljena u tri (3) grupe:

Grupa 1 – Baterije (Stacionarna akumulatorska baterija, VRLA, AGM, "long life", 19" izvedba, 12 V blokovi, 220 VDC, 110 VDC, 60 VDC, 48 VDC i 24 VDC niz)

Grupa 2 – Elektroenergetske komponente (baterijski zaštitni prekidači s termičkim i elektromagnetskim zaštitnim članovima, OF i SD kontakti stanja, podnaponski elektromagnetski član, 15 kA do 50 kA prekidne moći, 100 A do 250 A nazivne struje, 500 VDC, 2/3 p, termosonda)

Grupa 3 – Konstrukcija (baterijski ormari, baterijske police, izolirane sabirnice, ožičenje, kanalice i ostali spojno montažni pribor)

Datum objave: 25. ožujka 2019. godine

Vrsta nabave: roba

Rok za dostavu ponuda: 15. travnja 2019. godine do 15:00 sati 

pdf 00 Obavijest o nabavi (551 KB)

pdf 01 Dokumentacija za nadmetanje (631 KB)

document 02 Prilog I Ponudbeni list (49 KB)

document 03 Prilog II Izjava o nepostojanju razloga za isključenje (47 KB)

spreadsheet 04 Prilog III Troškovnik (17 KB)

spreadsheet 05 Prilog IV Tehničke specifikacije (18 KB)


Nabava br. 05/2019

Obavijest o nabavi u sklopu projekta „Razvoj nove generacije industrijskih modularnih, redundantnih, višeizlaznih sustava neprekidnog napajanja istosmjernim i izmjeničnim naponima“

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0134, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu u lipnju 2017. godine, tvrtka Mareton d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) dana 28. ožujka 2019. godine objavljuje Obavijest o nabavi. 

Predmet nabave je: Nabava opreme za potrebe projekta „Razvoj nove generacije industrijskih modularnih, redundantnih, višeizlaznih sustava neprekidnog napajanja istosmjernim i izmjeničnim naponima“ tvrtke Mareton d.o.o.

Nabava je podijeljena u dvije (2) grupe:

Grupa 1 – Nabava klima komore za testiranje proizvoda na temperaturu i vlagu

Grupa 2 – Oprema za grafički dizajn kućišta proizvoda metodom UV printa za metal i plastifikat

Datum objave: 28. ožujka 2019. godine

Vrsta nabave: roba

Rok za dostavu ponuda: 18. travnja 2019. godine do 15:00 sati 

pdf 00 Obavijest o nabavi (541 KB)

pdf 01 Dokumentacija za nadmetanje (645 KB)

document 02 Prilog I Ponudbeni list (49 KB)

document 03 Prilog II Izjava o nepostojanju razloga za isključenje (47 KB)

spreadsheet 04 Prilog III Troškovnik ponovljena nabava (83 KB)

spreadsheet 05 Prilog IV Tehničke specifikacije (16 KB)


Nabava br. 06/2020

Obavijest o nabavi u sklopu projekta „Razvoj nove generacije industrijskih modularnih, redundantnih, višeizlaznih sustava neprekidnog napajanja istosmjernim i izmjeničnim naponima“

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0134, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu u lipnju 2017. godine, tvrtka Mareton d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) dana 18. ožujka 2020. godine objavljuje Obavijest o nabavi. 

Predmet nabave je: Nabava elektroenergetske komponente, elektroničke komponente, elektromehaničke komponente i konstrukcija potrebnih za razvoj i testiranje izlaznih segmenata – razvoda.

Nabava je podijeljena u četiri (4) grupe:

Grupa 1 – Elektroenergetske komponente (elektronički učinski elementi za razvijane uređaje selektivnog isključivanja pojedinih grana DC razvoda)

Grupa 2 – Elektroničke komponente (elektronički elementi za razvijane uređaje dojava dozemnog spoja, kontrolera izolacije i selektivnog isključivanja segmenata DC razvoda)

Grupa 3 – Elektromehaničke komponente (izlazni DC zaštitni prekidači s termičkim i elektromagnetskim zaštitnim članovima, OF i SD kontakti stanja, 5 kA do 15 kA prekidne moći, 2 A do 100 A nazivne struje, 500 VDC, 2 p)

Grupa 4 – Konstrukcija (ormari DC razvoda, DIN nosači, izolirane sabirnice, ožičenje, kanalice i ostali spojno montažni pribor)

Datum objave: 18. ožujka 2020. godine

Vrsta nabave: roba

Rok za dostavu ponuda: 08. travnja 2020. godine do 15:00 sati 

pdf 01 Obavijest o nabavi (564 KB)

pdf 02 Dokumentacija za nadmetanje (679 KB)

document 03 Prilog I Ponudbeni list (47 KB)

document 04 Prilog II Izjava o nepostojanju razloga za isključenje (47 KB)

spreadsheet 05 Prilog III Troškovnik (20 KB)

spreadsheet 06 Prilog IV Tehničke specifikacije (17 KB)


Nabava br. 07/2020

Obavijest o nabavi u sklopu projekta „Razvoj nove generacije industrijskih modularnih, redundantnih, višeizlaznih sustava neprekidnog napajanja istosmjernim i izmjeničnim naponima“

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0134, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu u lipnju 2017. godine, tvrtka Mareton d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) dana 18. ožujka 2020. godine objavljuje Obavijest o nabavi. 

Predmet nabave je: Nabava elektroenergetske komponente, elektroničke komponente,elektromehaničke komponente i konstrukcija potrebnih za razvoj i testiranje DC pretvarača.

Nabava je podijeljena u četiri (4) grupe:

Grupa 1– Elektroničke komponente (Otpornici,Kondenzatori,Diskretni poluvodiči,Integrirani krugovi,ostalo)

Grupa 2 – Elektroenergetske komponente (Energetski kondenzatori,Učinski poluvodiči,Feritne komponente,ostalo)

Grupa 3 – Elektromehaničke komponente (Zaštitni DC prekidači,Rashladna tijela,Sklopke, relei, konektori, ventilatori, žice, kablovi, sabirnice, stopice, izolatori, ostali elektromehaničkiki elementi)

Grupa 4 – Konstrukcija (Ormari, 19" rackovi 3 U / 84 TE, utični moduli 3 HE / 14 TE, pripadajući mehanički elementi,Vijci, kanalice i drugi spojni elementi, ostalo)

Datum objave: 18. ožujka 2020. godine

Vrsta nabave: roba

Rok za dostavu ponuda: 08. travnja 2020. godine do 15:00 sati 

pdf 01 Obavijest o nabavi (549 KB)

pdf 02 Dokumentacija za nadmetanje (679 KB)

document 03 Prilog I Ponudbeni list (48 KB)

document 04 Prilog II Izjava o nepostojanju razloga za isključenje (47 KB)

spreadsheet 05 Prilog III Troškovnik (23 KB)

spreadsheet 06 Prilog IV Tehničke specifikacije (19 KB)


Nabava br. 08/2020

Obavijest o nabavi u sklopu projekta „Razvoj nove generacije industrijskih modularnih, redundantnih, višeizlaznih sustava neprekidnog napajanja istosmjernim i izmjeničnim naponima“

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0134, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu u lipnju 2017. godine, tvrtka Mareton d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) dana 17. studenog 2020. godine objavljuje Obavijest o nabavi. 

Predmet nabave je: Nabava elektroenergetske komponente, elektroničke komponente,elektromehaničke komponente i konstrukcija, potrebnih za razvoj i testiranje AC izmjenjivača. 

Nabava je podijeljena u četiri (4) grupe:

Grupa 1– Elektroničke komponente (Otpornici,Kondenzatori,Diskretni poluvodiči,Integrirani krugovi,ostalo)

Grupa 2 – Elektroenergetske komponente (Energetski kondenzatori,Učinski poluvodiči,Feritne komponente,ostalo)

Grupa 3 – Elektromehaničke komponente (Zaštitni AC prekidači,Rashladna tijela,Sklopke, relei, konektori, ventilatori, žice, kablovi, sabirnice, stopice, izolatori, ostali elektromehaničkiki elementi)

Grupa 4 – Konstrukcija (Ormari, 19" rackovi 2 U / 84 TE, utični moduli 2 HE / 21 TE, pripadajući mehanički elementi,Vijci, kanalice i drugi spojni elementi, ostalo)

Datum objave: 17. studenog 2020. godine

Vrsta nabave: roba

Rok za dostavu ponuda: 08. prosinac 2020. godine do 15:00 sati 

pdf 01 Obavijest o nabavi (456 KB)

pdf 02 Dokumentacija za nadmetanje (456 KB)

document 03 Prilog I Ponudbeni list (53 KB)

document 04 Prilog II Izjava o nepostojanju razloga isključenja (46 KB)

spreadsheet 05 Prilog III Troškovnik (20 KB)

spreadsheet 06 Prilog IV Tehničke specifikacije (17 KB)


Nabava br. 09/2021

Obavijest o nabavi u sklopu projekta „Razvoj nove generacije industrijskih modularnih, redundantnih, višeizlaznih sustava neprekidnog napajanja istosmjernim i izmjeničnim naponima“

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0134, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu u lipnju 2017. godine, tvrtka Mareton d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) dana 04. veljače 2021. godine objavljuje Obavijest o nabavi. 

Predmet nabave je: Nabava elektroničkih komponenti (Otpornici, Kondenzatori, Diskretni poluvodiči, Integrirani krugovi, ostalo) potrebnih za razvoj i testiranje AC izmjenjivača. 

Predmet nabave nijie podijeljen u grupe. 

Datum objave: 04. veljače 2021. godine

Vrsta nabave: roba

Rok za dostavu ponuda: 26. veljače 2021. godine do 15:00 sati 

pdf 01 Obavijest o nabavi (454 KB)

pdf 02 Dokumentacija za nadmetanje (450 KB)

document 03 Prilog I Ponudbeni list (54 KB)

document 04 Prilog II Izjava o nepostojanju razloga isključenja (46 KB)

spreadsheet 05 Prilog III Troškovnik (16 KB)

spreadsheet 06 Prilog IV Tehničke specifikacije (15 KB)


Nabava br. 11/2021

Obavijest o nabavi u sklopu projekta „Razvoj nove generacije industrijskih modularnih, redundantnih, višeizlaznih sustava neprekidnog napajanja istosmjernim i izmjeničnim naponima“

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0134, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu u lipnju 2017. godine, tvrtka Mareton d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) dana 08. studenog 2021. godine objavljuje Obavijest o nabavi. 

Predmet nabave je:  Nabava elektroenergetske komponente, elektromehaničke komponente i konstrukcija potrebnih za razvoj i testiranje DC selektivnih sklopova 

Predmet nabave je podijeljen u tri (3) grupe: 

Grupa 1 - Elektroenergetske komponente (elektronički učinski elementi za razvijane uređaje selektivnog isključivanja pojedinih grana DC razvoda) 

Grupa 2 - Elektromehaničke komponente (izlazni DC zaštitni prekidači s termičkim i elektromagnetskim zaštitnim članovima, OF i SD kontakti stanja, 5 kA do 15 kA prekidne moći, 2 A do 63 A nazivne struje, 500 i 250 VDC, 2 p) 

Grupa 3 - Konstrukcija (mehanička konstrukcija za montažu sklopne tehnike i selektivnih uređaja, sabirnice i spojni pribor, kanalice i ostala oprema potrebna za konstrukcijsku funkciju) 

Datum objave: 08. studenog 2021. godine

Vrsta nabave: roba

Rok za dostavu ponuda: 30. studenog 2021. godine do 15:00 sati 

  document 01 Obavijest o nabavi (107 KB)

  document 02 Dokumentacija za nadmetanje (111 KB)

  document 03 Prilog I Ponudbeni list (55 KB)

  document 04 Prilog II Izjava o nepostojanju razloga isključenja (54 KB)

  spreadsheet 05 Prilog III Troškovnik (22 KB)

  spreadsheet 06 Prilog IV Tehničke specifikacije (20 KB)


 

Nabava br. 12/2021

Obavijest o nabavi u sklopu projekta „Razvoj nove generacije industrijskih modularnih, redundantnih, višeizlaznih sustava neprekidnog napajanja istosmjernim i izmjeničnim naponima“

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0134, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu u lipnju 2017. godine, tvrtka Mareton d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) dana 08. studenog 2021. godine objavljuje Obavijest o nabavi. 

Predmet nabave je: Nabava elektroenergetske komponente, elektromehaničke komponente i konstrukcija potrebnih za razvoj i testiranje AC selektivnih sklopova 

Predmet nabave je podijeljen u tri (3) grupe: 

Grupa 1 - Elektroenergetske komponente (elektronički učinski elementi za razvijane uređaje selektivnog isključivanja pojedinih grana AC razvoda) 

Grupa 2 - Elektromehaničke komponente (izlazni AC zaštitni prekidači s termičkim i elektromagnetskim zaštitnim članovima, OF i SD kontakti stanja, 5 kA do 15 kA prekidne moći, 2 A do 63 A nazivne struje, 500 i 250 VAC, 1 i 2 p) 

Grupa 3 - Konstrukcija (mehanička konstrukcija za montažu sklopne tehnike i selektivnih uređaja, sabirnice i spojni pribor, kanalice i ostala oprema potrebna za konstrukcijsku funkciju) 

Datum objave: 08. studenog 2021. godine

Vrsta nabave: roba

Rok za dostavu ponuda: 30. studenog 2021. godine do 15:00 sati 

document 01 Obavijest o nabavi (106 KB)

document 02 Dokumentacija za nadmetanje (112 KB)

document 03 Prilog I Ponudbeni list (55 KB)

document 04 Prilog II Izjava o nepostojanju razloga isključenja (54 KB)

spreadsheet 05 Prilog III Troškovnik (20 KB)

spreadsheet 06 Prilog IV Tehničke specifikacije (19 KB)


Nabava br. 13/2021

Obavijest o nabavi u sklopu projekta „Razvoj nove generacije industrijskih modularnih, redundantnih, višeizlaznih sustava neprekidnog napajanja istosmjernim i izmjeničnim naponima“

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0134, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu u lipnju 2017. godine, tvrtka Mareton d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) dana 23. studenog 2021. godine objavljuje Obavijest o nabavi. 

Predmet nabave je:  Nabava elektroenergetske komponente, elektroničke komponente, elektromehaničke komponente i konstrukcija, te baterije potrebnih za testiranje UPS/DC sa baterijskim izlaznim naponom 

Predmet nabave je podijeljen u pet (5) grupa: 

Grupa 1 - Elektroničke komponente (Otpornici, Kondenzatori, Diskretni poluvodiči, Integrirani krugovi, ostalo)

Grupa 2 - Elektroenergetske komponente (Energetski kondenzatori, Učinski poluvodiči, Feritne komponente, ostalo)

Grupa 3 - Elektromehaničke komponente (Zaštitni DC prekidači, Rashladna tijela, Sklopke, Relei, Konektori, Ventilatori, Žice, Kablovi, Sabirnice, Stopice, Izolatori, Ostali elektromehanički elementi)

Grupa 4 - Konstrukcija (Ormari, 19" rackovi 3 i 6 U / 84 TE, utični moduli 3 i 6 HE / 21 TE, Pripadajući mehanički elementi, Vijci, Kanalice i drugi spojni elementi, Ostalo)

Grupa 5 - Baterije (Stacionarna akumulatorska baterija, VRLA, AGM, "long life", 19" izvedba, 12 V blokovi, 220 VDC, 110 VDC, 60 VDC, 48 VDC i 24 VDC niz)

Datum objave: 23. studenog 2021. godine

Vrsta nabave: roba

Rok za dostavu ponuda: 14. prosinca 2021. godine do 15:00 sati 

pdf 01 Obavijest o nabavi (427 KB)

pdf 02 Dokumentacija za nadmetanje (868 KB)

document 03 Prilog I Ponudbeni list (55 KB)

document 04 Prilog II Izjava o nepostojanju razloga isključenja (54 KB)

spreadsheet 05 Prilog III Troškovnik (28 KB)

spreadsheet 06 Prilog IV Tehničke specifikacije (27 KB)


Nabava br. 14/2021

Obavijest o nabavi u sklopu projekta „Razvoj nove generacije industrijskih modularnih, redundantnih, višeizlaznih sustava neprekidnog napajanja istosmjernim i izmjeničnim naponima“

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0134, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu u lipnju 2017. godine, tvrtka Mareton d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) dana 02. prosinca 2021. godine objavljuje Obavijest o nabavi. 

Predmet nabave je:  Nabava elektroenergetske komponente, elektroničke komponente, elektromehaničke komponente i konstrukcija, potrebnih za testiranje DC sa izlaznim neovisnim naponom 

Predmet nabave je podijeljen u četiri (4) grupe: 

Grupa 1 - Elektroničke komponente (Otpornici, Kondenzatori, Diskretni poluvodiči, Integrirani krugovi, ostalo)

Grupa 2 - Elektroenergetske komponente (Energetski kondenzatori, Učinski poluvodiči, Feritne komponente, ostalo)

Grupa 3 - Elektromehaničke komponente (Zaštitni DC prekidači, Rashladna tijela, Sklopke, relei, konektori, ventilatori, žice, kablovi, sabirnice, stopice, izolatori, ostali elektromehanički elementi)

Grupa 4 -  Konstrukcija  (Ormari, 19" rackovi 3 U / 84 TE, utični moduli 3 HE / 14 TE, pripadajući mehanički elementi, Vijci, kanalice i drugi spojni elementi, ostalo)

Datum objave: 02. prosinca 2021. godine

Vrsta nabave: roba

Rok za dostavu ponuda: 23. prosinca 2021. godine do 15:00 sati 

pdf 01 Obavijest o nabavi (425 KB)

pdf 02 Dokumentacija za nadmetanje (854 KB)

document 03 Prilog I Ponudbeni list (58 KB)

document 04 Prilog II Izjava o nepostojanju razloga isključenja (51 KB)

spreadsheet 05 Prilog III Troškovnik (31 KB)

spreadsheet 06 Prilog IV Tehničke specifikacije (26 KB)


Nabava br. 13/2021

Obavijest o I. izmjeni Obavijesti o nabavi i Dokumentacije za nadmetanje nabave 13/2021 - nabava u sklopu projekta „Razvoj nove generacije industrijskih modularnih, redundantnih, višeizlaznih sustava neprekidnog napajanja istosmjernim i izmjeničnim naponima“

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0134, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu u lipnju 2017. godine, tvrtka Mareton d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) dana 13. prosinca 2021. godine dan prije isteka roka za dostavu ponuda objavljuje I. izmjenu Obavijesti o nabavi.

Predmet nabave je: Nabava elektroenergetske komponente, elektroničke komponente, elektromehaničke komponente i konstrukcija, te baterije potrebnih za testiranje UPS/DC sa baterijskim izlaznim naponom

Predmet nabave je podijeljen u pet (5) grupa: 

Grupa 1 - Elektroničke komponente (Otpornici, Kondenzatori, Diskretni poluvodiči, Integrirani krugovi, ostalo)

Grupa 2 - Elektroenergetske komponente (Energetski kondenzatori, Učinski poluvodiči, Feritne komponente, ostalo)

Grupa 3 - Elektromehaničke komponente (Zaštitni DC prekidači, Rashladna tijela, Sklopke, Relei, Konektori, Ventilatori, Žice, Kablovi, Sabirnice, Stopice, Izolatori, Ostali elektromehanički elementi)

Grupa 4 - Konstrukcija (Ormari, 19" rackovi 3 i 6 U / 84 TE, utični moduli 3 i 6 HE / 21 TE, Pripadajući mehanički elementi, Vijci, Kanalice i drugi spojni elementi, Ostalo)

Grupa 5 - Baterije (Stacionarna akumulatorska baterija, VRLA, AGM, "long life", 19" izvedba, 12 V blokovi, 220 VDC, 110 VDC, 60 VDC, 48 VDC i 24 VDC niz)

Datum objave nabave: 23. studenog 2021. godine

Datum objave I. izmjene OoN: 13. prosinca 2021. godine

Vrsta nabave: roba

Rok za dostavu ponuda: 04. siječnja 2022. godine do 15:00 sati

pdf 00 OBAVIJEST O PRVOJ IZMJENI (304 KB)

pdf 01 Obavijest o nabavi (212 KB)

pdf 02 Dokumentacija za nadmetanje (449 KB)

document 03 Prilog I Ponudbeni list (55 KB)

document 04 Prilog II Izjava o nepostojanju razloga isključenja (54 KB)

spreadsheet 05 Prilog III Troškovnik (24 KB)

spreadsheet 06 Prilog IV Tehničke specifikacije (27 KB)


 

Nabava br. 14/2021

Obavijest o I. izmjeni Obavijesti o nabavi i Dokumentacije za nadmetanje nabave 14/2021 - nabava u sklopu projekta „Razvoj nove generacije industrijskih modularnih, redundantnih, višeizlaznih sustava neprekidnog napajanja istosmjernim i izmjeničnim naponima“

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0134, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu u lipnju 2017. godine, tvrtka Mareton d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) dana 10. prosinca 2021. godine trinaest (13) dana prije isteka roka za dostavu ponuda objavljuje I. izmjenu Obavijesti o nabavi.

Predmet nabave je: Nabava elektroenergetske komponente, elektroničke komponente, elektromehaničke

komponente i konstrukcija, potrebnih za testiranje DC sa izlaznim neovisnim naponom

Predmet nabave je podijeljen u četiri (4) grupe:

Grupa 1 - Elektroničke komponente (Otpornici, Kondenzatori, Diskretni poluvodiči, Integrirani krugovi, ostalo)

Grupa 2 - Elektroenergetske komponente (Energetski kondenzatori, Učinski poluvodiči, Feritne komponente, ostalo)

Grupa 3 - Elektromehaničke komponente (Zaštitni DC prekidači, Rashladna tijela, Sklopke, relei, konektori, ventilatori, žice, kablovi, sabirnice, stopice, izolatori, ostali elektromehanički elementi)

Grupa 4 - Konstrukcija (Ormari, 19" rackovi 3 U / 84 TE, utični moduli 3 HE / 14 TE, pripadajući mehanički elementi, Vijci, kanalice i drugi spojni elementi, ostalo)

Datum objave nabave: 02. prosinca 2021. godine

Datum objave I. izmjene OoN: 10. prosinca 2021. godine

Vrsta nabave: roba

Rok za dostavu ponuda: 31. prosinca 2021. godine do 15:00 sati

pdf 00 OBAVIJEST O PRVOJ IZMJENI (269 KB)

pdf 01 Obavijest o nabavi (252 KB)

pdf 02 Dokumentacija za nadmetanje (420 KB)

document 03 Prilog I Ponudbeni list (58 KB)

document 04 Prilog II Izjava o nepostojanju razloga isključenja (51 KB)

spreadsheet 05 Prilog III Troškovnik (31 KB)

spreadsheet 06 Prilog IV Tehničke specifikacije (26 KB)


Nabava br. 20/2022

 

Obavijest o nabavi u sklopu projekta „Razvoj nove generacije industrijskih modularnih, redundantnih, višeizlaznih sustava neprekidnog napajanja istosmjernim i izmjeničnim naponima“

 

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0134, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu u lipnju 2017. godine, tvrtka Mareton d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) dana 11. travnja 2022. godine objavljuje Obavijest o nabavi. 

 

Predmet nabave je:  Nabava usluge stručne podrške pri upravljanju projektom te pripremi i provedbi postupaka
nabave u fazi eksperimentalnog razvoja

Predmet nabave nije podijeljen u grupe. 

 

Datum objave: 11. travnja 2022. godine

 

Vrsta nabave: usluga

 

Rok za dostavu ponuda: 03. svibnja 2022. godine do 15:00 sati

pdf 01 Obavijest o nabavi (652 KB)

pdf 02 Dokumentacija za nadmetanje (907 KB)

document 03 Prilog I Ponudbeni list (60 KB)

document 04 Prilog II Izjava o nepostojanju razloga za isključenje (54 KB)

spreadsheet 05 Prilog III Troškovnik (19 KB)

pdf 06 Prilog IV Opis posla (642 KB)

document 07 Prilog V Popis projekata (59 KB)


 Nabava br. 15/2022

Obavijest o nabavi u sklopu projekta „Razvoj nove generacije industrijskih modularnih, redundantnih, višeizlaznih sustava neprekidnog napajanja istosmjernim i izmjeničnim naponima“ 

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0134, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu u lipnju 2017. godine, tvrtka Mareton d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) dana 23. lipnja 2022. godine objavljuje  Obavijest o nabavi. 

Nabava elektroenergetske komponente, elektroničke komponente, elektromehaničke komponente i konstrukcija, potrebnih za testiranje AC izlaznog napona

Predmet nabave je podijeljen u četiri (4) grupe: 

Grupa 1 - Elektroničke komponente (Otpornici, Kondenzatori, Diskretni poluvodiči, Integrirani krugovi, ostalo) 

Grupa 2 - Elektroenergetske komponente (Energetski kondenzatori, Učinski poluvodiči, Feritne komponente, ostalo) 

Grupa 3 - Elektromehaničke komponente (Zaštitni AC prekidači, Rashladna tijela, Sklopke, relei, konektori, ventilatori, žice, kablovi, sabirnice, stopice, izolatori, ostali elektromehanički elementi) 

Grupa 4 - Konstrukcija (Ormari, 19" rackovi 2 U / 84 TE, utični moduli 2 HE / 21 TE, pripadajući mehanički elementi, Vijci, kanalice i drugi spojni elementi, ostalo) 

Datum objave: 23. lipnja 2022. godine 

Vrsta nabave: roba 

Rok za dostavu ponuda: 14. srpnja 2022. godine do 15:00 sati  

pdf 01 Obavijest o nabavi (270 KB)

pdf 02 Dokumentacija za nadmetanje (485 KB)

document 03 Prilog I Ponudbeni list (60 KB)

spreadsheet 04 Prilog III Troškovnik (24 KB)

spreadsheet 05 Prilog IV Tehničke specifikacije (23 KB)