Primjena

Gdje ugrađujemo naše proizvode, tko su naši kupci – pogledajte ovdje   

 

 Elektroprivreda
1
1
 

Hidroelektrane, termoelektrane, transformatorske stanice, dalekovodi, distribucijski centri

 

 

 

 

Željeznica 
1
1
 

Električne lokomotive, diesel električne lokomotive, putnički vagoni, specijalni vagoni, elektrovučne podstanice, postrojenja za sekcioniranje, putni prijelazi, željezničke stanice, svjetlosna signalizacija, skretničke sprave

   

 

 

 

 

 

 

Gradski javni promet
1
1

Elektro dijelovi tramvaja, tramvajska infrastruktura, elektrodijelovi autobusa, oprema za informiranje putnika, elektrodijelovi specijalnih vozila

 

 

 

 

 

  

Pomorski i riječni sektor
1
1

Elektrooprema brodova, elektrooprema platformi, elektrooprema brodogradilišta

 

 

 

 

 

 

 

Vodoprivreda
1
1

Elektrooprema u crpnim stanicama, nadzor vodovoda, sustavi za daljinsko očitanje stanja vodovodnog brojila

 

 

 

 

 

Naftni i plinski sektor
1
1

Bušotine, naftovod, plinovod, mjerno redukcijske stanice, industrija za preradu nafte i plina

 

 

 

 

 

Elektroindustrija
1
1

Proizvodnja transformatora, proizvodnja elektromotora i generatora, proizvodnja elektroopreme općenito

 

 

 

 

 

 

 

Industrija općenito
1
1

Petrokemijska industrija, drvna industrija, opekarska industrija, prehrambena industrija, cementare, galvanizacija  i druga industrija

 

 

 

 

 

 

Telekomunikacije
1
1

Sustavi napajanja telekonunikacijske opreme DC i AC naponima

 

 

 

 

 

 

Vojska
1
1

Specijalna napajačka oprema kopnene vojske i mornarice

 

 

 

 

 

 

Znanstvene institucuje (fakulteti i znanstveni instituti)
1
1

Napajačka oprema za sustave gorivih ćelija, napajači za solarne sustave, specijalni napajači na rotorima generatora

 

 

 

 

 

Sigurnost
1
1

Napajačka i mjerno zaštitna oprema za siguronosne sustave

 

 

 

 

 

 

Specijalna postrojenja
1
1

Sustavi napajanja i zaštita na specijalnim postrojenjima kao što su pomorske naftno plinske platforme, rudnici, istraživački objekti na sjevernom polu i drugo