Mjerna, zaštitna i upravljačka elektronika

di1NADZORNO UPRAVLJAČKA MIKROPROCESORSKA JEDINICA

 

 

 

 

di1MJERNI PRETVARAČI

 • Tip MPUI, MPII
 • Ulazni naponi: 0 – 60 (100) mVDC, 0 – 2 VDC, V – 10 VDC
 • Izlazna struja: 0 – 20 mA,  4 – 20 mA
 • Preuzmite pdf katalog

 

 

 

 

di1

DOJAVA DOZEMNOG SPOJA

 • Tip DDS
 • Dojava smanjene impedancije prema zemlji
 • Izmjenični i istosmjerni naponi
 • Preuzmite pdf katalog

 

 

 

 

 

 

 

 

di1ZAŠTITA BATERIJE OD DUBOKOG PRAŽNJENJA

 • tip PNZB
 • Upozorenje niskog napona baterije
 • Otpajanje trošila od baterije zbog podnapona
 • Preuzmite pdf katalog

 

 

 

 

di1PRETVARAČ „RS“ SIGNALA U „OPTO“ SIGNAL

 

 

 

di1

DALJINSKO OČITANJE BROJILA PO „M-BUS-u“

 • Čitači impulsa
 • Centralna jedinica
 • GSM komunikacijska jedinica
 • Radijski modul
 • Tip:  M-BUS
 • Tehnički podaci: PDF,  daljinsko očitanje brojila M-BUS

 

 

di1

„PLC“ S KOMUNIKACIJOM PO GSM-U

 • Digitalni ulazi i izlaz
 • Analogni ulazi i izlazi
 • Komunikacija po GSM-u
 • Tip: LBMB 54
 • Tehnički podaci: PDF,  PLC s GSM komunikacijom LBMB 54

 

 

 

di1

UREĐAJ ZA TESTIRANJE GALVANSKE ODVOJENOSTI

 • Ispitni napon do 10 kV
 • Struja aktivacije: 0,1 mA do 50 mA
 • Tip:  VNI 10 k
 • Tehnički podaci: PDF,  tester izolacije VNI 10 k

 

 

 

 

di1

REGULATOR GRIJANJA TRAMVAJSKIH SKRETNICA

 • Napon: 450 do 1500 V,DC
 • Snaga grijača: 2 x 2 kW
 • Mikroprocesorski nadzor
 • Komunikacija po GSM-u
 • Nadzor regulatora grijanja, grijača i spojnih kablova
 • Tip: RGS 2
 • Tehnički podaci: PDF,  regulator grijanja skretnica RGS 2

 

 

 

 

 

 

di1

POLUVODIČKI BISTABILNI RELEJ „SOLID STATE“

 • Karakteristika: bistabilni
 • Učinski član (prekidni): MOSFET
 • Napon kontakata: 110 V,DC
 • Struja prekida: 1 A
 • Upravljanje: 24 V,DC
 • Upravljanje: mikročip
 • Konstrukcija: kompatibilan klasičnom releju (ISKRA)
 • Tip:

 

di1

DIGITALNI MJERNI INSTRUMENTI

 • Voltmetar
 • Ampermetar
 • 4 x 7 segmentni LED element
 • Napajanje: 8 do 15 V,DC
 • Tip: DI

 

 

 

di1

OTPORNA TROŠILA ZA TESTIRANJE NAPAJANJA

 • Kaskadno i kontinuirano podešavanje otpora
 • Naponi: do 1.000 V, AC  i  DC
 • Struje: do 400 A
 • Snage: do 200 kW
 • Indikacija: voltmetar, ampermetar
 • Preuzmite pdf katalog

 

 

 

 

 

 

 

di1

POLUVODIČKE  SKLOPKE  (SOLID STATE RELAY)

 • Napon: do 3.000 V, AC  i  DC
 • Struje: do 300 A
 • Hlađenje: prirodni ili prisilno
 • Upravljanje: 24 V,DC  ili po zahtjevu
 • Moguće ugrađene zaštite: prekostrujna, pod/nad  naponska

 

 

 

di1

ELEKTRO  DIJELOVI  VAGONA  I  LOKOMOTIVE

 • Rasvjeta, pomoćna napajanja, elektronika grijanja, zvučnici, termostat, detektor pregrijavanja ležaja osovine, regulator generatora, punjač baterija

 

 

 

 

 

di1

ELEKTRO  DIJELOVI  TRAMVAJA

Rasvjeta, pomoćna napajanja, elektronika grijanja, zvučnici, punjač baterija, nadzor vrata, sučelje poništaća karata, regulator grijanja

 

 

 

 

 

di1

UREĐAJ ZA DETEKCIJU I ANALIZU PRENAPONSKIH ŠPISA MREŽE  IZMJENIČNOG I ISTOSMJERNOG NAPONA

 • Mjerenje i registracija prenaponskih špica mrežnog napona, razlučivanje impulsa po amplitudi i širini
 • Prikaz na displeju i daljinski (RS 232 i GSM)
 • Pohranjivanje u memoriji do 10.000 registriranih špica
 • Tip: MI 01