Neprekidna napajanja istosmjernim i izmjeničnim naponom

INDUSTRIJSKA MODULARNA REDUDANTNA IZVEDBA,   Princip “n + 1”

Konfiguracija: ulazni AC razvod s mjerenjima i zaštitama, paralelni spoj više ispravljača, akumulatorska baterija (jedna ili više), paralelni spoj više izmjenjivača, statička “By-pass” sklopka, paralelni spoj više C/DC pretvarača, razvod izmjeničnog napona štičen zaštitnim prekidačima, razvod istosmjernog napona štičen zaštitnim prekidačima, baterijska zaštita, centralna nadzorno upravljačka jedinica

ULAZ:

Jedna ili dvije AC mreže
Mreža 1 (distributivna mreža):   3 x 230V/400V, +20% -20%1
                                                   ili  1 x 230V, +20% -20%                                                 
                                                   ili 115 V, 60 Hz
                                                   ili 3 x 400 V, 50 / 60 H                                       
Mreža 2 (distributivna mreža ili agregat ili solarni sustav)

Frekvencija ulaznog napona:  45 do 65 Hz

IZLAZ:

Izmjenični napon:                   230 V, 50 / 60 Hz

                                           3 x 400 / 230 V, 50 Hz

                                              115 V, 60 Hz

                                              3 x 400 V, 50 / 60 Hz

                                              3 x 380 V, 83,33 Hz

                                           jedan ili više različitih napona

Izlazne snage:                       prema zahtjevu

Istosmjerni napon:                12 V,  24 V,  48 V,  110 V  ili 220 V

                                              jedan ili više napona

Izlazne struje:                       prema zahtjevu

 

BATERIJA

Olovna stacionarna, VRLA, AGM / GEL

Ni-Cd

Jedna ili više baterija1

Smještaj baterije: ormar ili stalak                                    

 

 

OPĆENITO:

Stupanj korisnog djelovanja:             ≥ 0,92

Faktor snage:                                    ≥ 0,99

Statička točnost:                               ± 0,5 %

Dinamička točnost:                            ± 1 %

Izobvličenje sinusa:                           ≤ 3 %

Stabilizacija na dinamičku promjenu: manje od 500 ms

Tranzijenti pri uključivanju:                 nema ih

Vrijeme prebacivanja By-pass-a:       manje od 10 ms

Broj paralelno spojenih ispravljača:    2 do 30

Broj paralelno spojenih izmjenjivača: 2 do 20

Broj paralelno spojenih DC/DC pretvarača: 2 do 20

Raspodjela struja po ispravljačima:    ravnomjerno

Raspodjela struja po izmjenjivačima:    ravnomjerno

Hlađenje:                                            prirodna cirkulacija zraka ili prisilno

Zaštita baterije:                                   zaštitnim prekidačem, od preopterečenja, kratkog spoja i
                                                           dubokog pražnjenja

Izlazni razvod AC i DC napona:         zaštitnim prekidačima, 5 do 50 kA

                                                           I nivo selektivnosti

                                                           II nivo selektivnosti

                                                           III nivo selektivnosti

Komunikacija između elemenata sustava: CAN

Komunikacija prema van:              ethernet, relei (bespotencijalni kontakti), MODBUS, PROFIBUS, IEC

Portovi:                                           RS 232, RS 485, USB                 

Temperatura pri radu:            -20°C  do + 50°C

Temperatura pri skladištenju: -40°C  do + 85°C

Relativna vlažnost okoline:     90 %

Uvaženi standardi:          EN 60950-1, EN50178;60146,EN55011;EN55022 (B), EN61000-4(2do5)
                                        HRN EN 62208:2005, HRN EN 60439:2005, HRN EN 50102, 60529

                                        HRN EN 62208:2005, HRN EN 60529:2000

Klimomehanička zaštita:  bolja od IP 20

Konfiguracija:                    – ormar uređaja (AC razvod, ispravljači, izmjenjivači, DC/DC pretvarači,   
                                             By-pass jedinica, nadzorna jedinica) – jedan ili više ormara

                                          -  ormar spojnog polja

                                          – ormar  razvoda izlaznog napona (zaštitni prekidači)

                                          – baterijski ormar                                                                            

 

SASTAV SUSTAVA

I           Napajački ormar

                                                                                                                                      1

-      Ulazna jedinica izmjeničnog napona

-      Ispravljači visokofrekventni

-       Istosmjerni međurazvod

-      Izmjenjivači

-      Statička sklopka (By-pass)

-      Mjerna jedinica

-      Centralna mikroprocesorska upravljačko-nadzorna jedinica koja upravlja i nadzire radom
           sustava napajanja dojava nestanaka mreže, kvar ispravljača, niski napon baterije odnosno
            upozorenje (102V ili podesivi drugi), ispad baterije zbog dubokog pražnjenja (96V, podesivo),
            nesimetrija baterije, ispad izlaznog prekidača, previsoka temperatura sustava, dozemni spoj
            DC i AC sabirnica, rad, izostanak napona izlaza, opći kvar ili drugi signal prema odabiru.

            Kontrola punjenja baterija (IU ili IUUo karakteristika), raspodjela struja po ispravljačima,

            temperaturna povratna veza (regulacija izlaznog napona po temperaturi okoline baterije, 2 do 6
            mV/°C/ćeliji), cirkularna memorija grešaka i stanja sustava (3.000 zabilježbi), odabir stanja koja        
            se želi pratiti, podešavanje struje trošila i struje punjenja baterije, nadzor baterije, upozorenje   
            niskog napoana baterije, isključenje baterije zbog podnapona, kontrola kapaciteta baterije,
            signalizacija ispada mreže,  signalizacija kvara punjača, signalizacija ispada zaštitnih 
            prekidača, mjerenje i prikaz svih struja i napona, kontrola ispada ili kvara čelije baterije.

            Nadzor stanja izmjenjivača, sinkronizacija s mrežom, nadzor ststičke sklopke.
            Podešenja i očitanja: lokalno na displeju i tipkovnici,

                                              direktnim spajanjem jedinice na PC,

                                              povezivanje udaljenog PC-a

            Očitanje: LCD displej i LED

                           7” TFT displej osjetljiv na dodir

            Šifra za ulazak u izbornik i prepodešavanje parametara

            Jezici izbornika: hrvatski, engleski i njemački

-      Sklop pomočne rasvjete, uključujući prekidače, sklopka, sklopnik i ostalo potrebno

-      Zaštita baterije od preopterečenja, kratkog spoja i dubokog pražnjenja   

-      Pribor za uvod i prihvat kabela (odozdo ili prema zahtjevu korisnika)

-      Ostala spojno, mjerna i montažna oprema 

-       Ormar za smještaj uređaja

II          Ormar AC razvoda i DC razvoda

-           I nivo selektivnost AC razvoda, 50 kA
-           II nivo selektivnosti AC razvoda, 50 kA i 5 kA
            Razvod izlaznog napona koji sadrži zaštitne prekidače s elektromagnetskim i termičkim 

            članom, kao i sklopke stanja prekidača,

-           III nivo selektivnosti, 5 kA

            Razvod izlaznog napona koji sadrži zaštitne prekidače s elektromagnetskim i termičkim 

            članom, kao i sklopke stanja prekidača,

-           I nivo selektivnost DC razvoda, 50 kA
-           II nivo selektivnosti DC razvoda, 50 kA i 5 kA
            Razvod izlaznog napona koji sadrži zaštitne prekidače s elektromagnetskim i termičkim 

            članom, kao i sklopke stanja prekidača, dvopolni , istosmjerni

-           III nivo selektivnosti, 5 kA

            Razvod izlaznog napona koji sadrži zaštitne prekidače s elektromagnetskim i termičkim 

            članom, kao i sklopke stanja prekidača, dvopolni , istosmjerni

-           redne stezaljke, pribor za uvod i prihvat kabela,  sabirnice, ožičenje, kanalice

             i ostala spojno montažna oprema

-           Ormar za smještaj opreme

III         Spojno polje

-           Centralne sabirnice za povezivanje ispravljača, izmjenjivača, C/DC pretvarača, baterije i  
             zaštitnih prekidača izlaza

-           Redne stezaljke za priključak trošila na izlazni razvod

-           Redne stezaljke signalizacije

-           Ormar za smještaj opreme

IV        Ormar  akumulatorskih  baterija    

-           Baterijski rastavljači za vidno odvajanje baterije, s kratkospojnicima 

-           Baterijski rastavljači s rastalnim osiguračima za servisnu bateriju

-           Olovna akumulatorska baterija, stacionarna, VRLA, AGM

 -          Termosonde za komunikaciju s nadzornom jedinicom 1

-           Ormar za smještaj baterija

       

                                                                                                              

Više podataka za neprekidnim napajanjima AC i DC naponima