Neprekidna napajanja istosmjernim naponom

INDUSTRIJSKA MODULARNA REDUDANTNA IZVEDBA,   Princip “n + 1” 

Konfiguracija: ulazni AC razvod s mjerenjima i zaštitama, paralelni spoj više ispravljača, akumulatorska baterija (jedna ili više), razvod istosmjernog napona štičen zaštitnim prekidačima, baterijska zaštita, centralna nadzorno upravljačka jedinica

ULAZ:

 • Jedna ili dvije AC mreže
  Mreža 1 (distributivna mreža):   3 x 230V/400V, +20% -20%2                                                    
 •                                                    ili  1 x 230V, +20% -20%
                                                     ili 115 V, 60 Hz
                                                     ili 3 x 400 V, 50 / 60 H                                       
  Mreža 2 (distributivna mreža ili agregat ili solarni sustav)
 • Frekvencija ulaznog napona:  45 do 65 Hz

 

IZLAZ:

Izlazni napon:                  24 V,  48 V,  60 V,  110V ili 220 V,  nazivno, istosmjerno2

                                           jedan ili više različitih napona

Izlazne struje:                  prema zahtjevu

BATERIJA

 • Olovna stacionarna, VRLA, AGM / GEL
 • Ni-Cd
 • Smještaj baterije: ormar ili stalak                                                                         

 


OPĆENITO:

Stupanj korisnog djelovanja: ≥ 0,92

Faktor snage:                            ≥ 0,99

Statička točnost:                     ± 0,5 %

Dinamička točnost:                  ± 1 %

Valovitost napona:                    manja od 10mV efektivno / manja od 0,2 V vrh-vrh (HF)

Izmjenična komponenta struje ispravljača / baterije: <0.05 C10

Stabilizacija na dinamičku promjenu: manje od 50 ms

Tranzijenti pri uključivanju:                 nema ih

Radna karakteristika:                          IU
Broj paralelno spojenih ispravljača:    2 do 30

Raspodjela struja po ispravljačima:    ravnomjerno

Hlađenje:                                            prirodna cirkulacija zraka ili prisilno

Zaštita baterije:                                   zaštitnim prekidačem, od preopterečenja, kratkog spoja i
                                                           dubokog pražnjenja

Izlazni razvod DC napona:                 zaštitnim prekidačima, 5 do 50 kA

                                                           I nivo selektivnosti

                                                           II nivo selektivnosti

                                                           III nivo selektivnosti

Komunikacija između elemenata sustava: CAN

Komunikacija prema van:              ethernet, relei (bespotencijalni kontakti), MODBUS, PROFIBUS, IEC

Portovi:                                           RS 232, RS 485, USB                 

Temperatura pri radu:                   -20°C  do + 50°C

Temperatura pri skladištenju:        -40°C  do + 85°C

Relativna vlažnost okoline:           90 %

Uvaženi standardi:                 EN 60950-1, EN50178;60146,EN55011;EN55022 (B), EN61000-4(2do5)
                                              HRN EN 62208:2005, HRN EN 60439:2005, HRN EN 50102, 60529, HRN EN 62208:2005, HRN EN 60529:2000

Klimomehanička zaštita:       bolja od IP 202

Konfiguracija:                    – ormar uređaja (AC razvod, ispravljači, nadzor)

                                          -  ormar spojnog polja

                                          – ormar DC razvoda (zaštitni prekidači)

                                          – baterijski ormar             

                                                              

 

 

SASTAV SUSTAVA

 

I           Napajački ormar

-      Ulazna jedinica izmjeničnog napona koja uključuje:

-      Ispravljač visokofrekventni

-      19” rack, 6S za smještaj uređaja,

-       Istosmjerni međurazvod

-      Mjerna jedinica

-      Centralna mikroprocesorska upravljačko-nadzorna jedinica koja upravlja i nadzire radom
            sustava napajanja dojava nestanaka mreže, kvar ispravljača, niski napon baterije odnosno
            upozorenje (102V ili podesivi drugi), ispad baterije zbog dubokog pražnjenja (96V, podesivo),
            nesimetrija baterije, ispad izlaznog prekidača, previsoka temperatura sustava, dozemni spoj
            DC sabirnica (posebno + posebno – pol), rad, izostanak napona izlaza, opći kvar ili drugi
            signal prema odabiru korisnika.

            Kontrola punjenja baterija (IU ili IUUo karakteristika), raspodjela struja po ispravljačima,

            temperaturna povratna veza (regulacija izlaznog napona po temperaturi okoline baterije, 2 do 6
            mV/°C/ćeliji), cirkularna memorija grešaka i stanja sustava (3.000 zabilježbi), odabir stanja koja        
            se želi pratiti, podešavanje struje trošila i struje punjenja baterije, nadzor baterije, upozorenje   
            niskog napoana baterije, isključenje baterije zbog podnapona, kontrola kapaciteta baterije,
            signalizacija ispada mreže,  signalizacija kvara punjača, signalizacija ispada zaštitnih 
            prekidača, mjerenje i prikaz svih struja i napona, kontrola ispada ili kvara čelije baterije.
            Dojava dozemnog spoja DC izlaza, + i – pol zasebno.

            Podešenja i očitanja: lokalno na displeju i tipkovnici,

                                              direktnim spajanjem jedinice na PC,

                                              povezivanje udaljenog PC-a

            Očitanje: LCD displej i LED

                           7” TFT displej osjetljiv na dodir

            Šifra za ulazak u izbornik i prepodešavanje parametara

            Jezici izbornika: hrvatski, engleski i njemački

-      Sklop pomočne rasvjete, uključujući prekidače, sklopka, sklopnik i ostalo potrebno
-      Pribor za uvod i prihvat kabela (odozdo ili prema zahtjevu korisnika)

-      Ostala spojno, mjerna i montažna oprema 

-       Ormar za smještaj uređaja

II          Ormar DC razvoda

-           I nivo selektivnost DC razvoda, 50 kA
            Zaštita baterije od preopterečenja, kratkog spoja i dubokog pražnjenja   

-           II nivo selektivnosti DC razvoda, 50 kA i 5 kA
            Razvod izlaznog napona koji sadrži zaštitne prekidače s elektromagnetskim i termičkim 

            članom, kao i sklopke stanja prekidača, dvopolni , istosmjerni

-           III nivo selektivnosti, 5 kA

            Razvod izlaznog napona koji sadrži zaštitne prekidače s elektromagnetskim i termičkim 

            članom, kao i sklopke stanja prekidača, dvopolni , istosmjerni

-           redne stezaljke, pribor za uvod i prihvat kabela,  sabirnice, ožičenje, kanalice

             i ostala spojno montažna oprema

-           Ormar za smještaj opreme

III         Spojno polje

-           Centralne DC sabirnice za povezivanje ispravljača, baterije i zaštitnih prekidača izlaza

-           Redne stezaljke za priključak trošila na izlazni razvod

-           Redne stezaljke signalizacije

-           Ormar za smještaj opreme

IV        Ormar  akumulatorskih  baterija    

-           Baterijski rastavljači za vidno odvajanje baterije, s kratkospojnicima 

-           Baterijski rastavljači s rastalnim osiguračima za servisnu bateriju

-           Olovna akumulatorska baterija, stacionarna, VRLA, AGM

 -          Termosonde za komunikaciju s nadzornom jedinicom 

-           Ormar za smještaj baterija

 

4.2Primjer ustava neprekidnog napajanja istosmjernom naponom   

 • 110 V – 67 A – 200 Ah
 • Tip: IBN 110 - 67 - 200
 • Proizvođač: Mareton
 • NK1 ormar ispravljača
 • NK2 ormar DC razvoda
 • NK3 spojno polje
 • NK4 ormar baterija