Obavijest o II izmjeni Obavijest o nabavi i Dokumentacije za nadmetanje nabave 01/2018 – nabava u sklopu projekta „Razvoj nove generacije industrijskih modularnih, redundantnih, višeizlaznih sustava neprekidnog napajanja istosmjernim i izmjeničnim naponima“
Evidencijski broj nabave: 01/2018
Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0134, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu u lipnju 2017. godine, tvrtka Mareton d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) dana 15. listopada 2018. godine prije isteka roka za dostavu ponuda objavljuje II izmjenu Obavijesti o nabavi.
Predmet nabave je: Nabava savjetodavnih usluga upravljanja projektom i administracijom i provedbom postupaka nabave u sklopu faze industrijskog istraživanja projekta „Razvoj nove generacije industrijskih modularnih, redundantnih, višeizlaznih sustava neprekidnog napajanja istosmjernim i izmjeničnim naponima“ tvrtke Mareton d.o.o.
Datum objave nabave: 18. rujna 2018. godine
Datum objave II izmjene OoN: 15. listopada 2018. godine
Vrsta nabave: usluga
Rok za dostavu ponuda: 25. listopada 2018. godine do 15:00 sati
II izmjena OoN i Dokumentacije za nadmetanje

Obavijest o I izmjeni Obavijest o nabavi i Dokumentacije za nadmetanje nabave 01/2018 – nabava u sklopu projekta „Razvoj nove generacije industrijskih modularnih, redundantnih, višeizlaznih sustava neprekidnog napajanja istosmjernim i izmjeničnim naponima“
Evidencijski broj nabave: 01/2018
Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0134, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu u lipnju 2017. godine, tvrtka Mareton d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) dana 27. rujna 2018. godine prije isteka roka za dostavu ponuda objavljuje I izmjenu Obavijesti o nabavi.
Predmet nabave je: Nabava savjetodavnih usluga upravljanja projektom i administracijom i provedbom postupaka nabave u sklopu faze industrijskog istraživanja projekta „Razvoj nove generacije industrijskih modularnih, redundantnih, višeizlaznih sustava neprekidnog napajanja istosmjernim i izmjeničnim naponima“ tvrtke Mareton d.o.o.
Datum objave nabave: 18. rujna 2018. godine
Datum objave I izmjene OoN: 27. rujna 2018. godine
Vrsta nabave: usluga
Rok za dostavu ponuda: 15. listopada 2018. godine do 15:00 sati
I izmjena OoN i Dokumentacije za nadmetanje

Obavijest o nabavi u sklopu projekta „Razvoj nove generacije industrijskih modularnih, redundantnih, višeizlaznih sustava neprekidnog napajanja istosmjernim i izmjeničnim naponima“
Evidencijski broj nabave: 01/2018
Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0134, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu u lipnju 2017. godine, tvrtka Mareton d.o.o. dana 18. rujna 2018. godine objavljuje Obavijest o nabavi.
Predmet nabave je: Nabava savjetodavnih usluga upravljanja projektom i administracijom i provedbom postupaka nabave u sklopu faze industrijskog istraživanja projekta „Razvoj nove generacije industrijskih modularnih, redundantnih, višeizlaznih sustava neprekidnog napajanja istosmjernim i izmjeničnim naponima“ tvrtke Mareton d.o.o.
Datum objave: 18. rujna 2018. godine
Vrsta nabave: usluga
Rok za dostavu ponuda: 09. listopada 2018. godine do 15:00 sati
OoN i Dokumentacija za nadmetanje
MARETON d.o.o. - Energetska elektronika