Obavijesti o nabavi i Dokumentacija za nadmetanje za nabavu  opreme za potrebe projekta „Razvoj nove generacije industrijskih modularnih, redundantnih, višeizlaznih sustava neprekidnog napajanja istosmjernim i izmjeničnim naponima“ tvrtke Mareton d.o.o.
Evidencijski broj nabave: 02/2019
Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0134, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu u lipnju 2017. godine, tvrtka Mareton d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) dana 21. siječnja 2019. godine objavljuje Obavijest o nabavi.
Predmet nabave je nabava opreme za potrebe projekta „Razvoj nove generacije industrijskih modularnih, redundantnih, višeizlaznih sustava neprekidnog napajanja istosmjernim i izmjeničnim naponima“ tvrtke Mareton d.o.o.
Nabava je podijeljena u sedam (7) grupa:
Grupa 1 – Nabava storage osciloskopa, opreme za testiranje na EMC, modularne, mjerne i napajačke opreme te mjernih instrumenata
Grupa 2 – Nabava klima komore za testiranje proizvoda na temperaturu i vlagu
Grupa 3 – Nabava prototipne opreme za namatanje visokofrekventnih elektromagnetnih komponenti, mjerača kapaciteta baterija te male CMC glodalice
Grupa 4 – Nabava sustava za testno terećenje testiranih proizvoda (za visoki napon i niski napon) te uređaja za testiranje snage uređaja i sustava, stepeničasto podesivog
Grupa 5 – Nabava opreme za grafički dizajn kućišta proizvoda metodom sitotiska za metal i plastifikat
Grupa 6 – Nabava testnih izvora napajanja velike i male snage
Grupa 7 – Nabava ručne opreme za lemljenje SMD komponenti prototipnih uređaja
Datum objave nabave: 21. siječnja 2019. godine
Vrsta nabave: roba
Rok za dostavu ponuda: 11. veljače 2019. godine do 15:00 sati
Obavijest o nabavi i DZN

Odluke o poništenju pojedinih grupa javnog natječaja
Odluka o poništenju grupe 2
Odluka o poništenju grupe 5
Datum objave nabave: 01. ožujka 2019. godine

MARETON d.o.o. - Energetska elektronika