OPĆI PODACI

Adresa: Odranska 1,   10000 Zagreb
Telefon – centrala:  ++ 385 1 3028 127
Telefax:  ++ 385 1 3027 452
Elektronička pošta: mareton @ mareton.hr

Lokacija na Google Map karti

DIREKTOR

Marko Štetić, ing.el.teh.
Telefon: +385 1 5493882
Telefax:  +385 1 3027 452
Elektronička pošta: marko.stetic @ mareton.hr

PRODAJA I FINANCIJE  (KNJIGOVODSTVO / RAČUNOVODSTVO)

Zdravka Štetić, ing.el.teh.
Telefon:  +385 1 5493 880
Telefax:  +385 1 3027 452
Elektronička pošta: mareton @ mareton.hr,
zdravka.stetic @ mareton.hr

NABAVA

Marija Spolador, ing.el.teh.
Telefon:  +385 1 5493 881
Telefax:  +385 1 3027 452
Elektronička pošta: mareton @ mareton.hr,
marija.spolador @ mareton.hr

TEHNIČKI URED

Razvoj digitalne elektronike
Zdravko Kašljević, dipl.inž.
Telefon: +385 1 5493 883
Elektronička pošta: mareton @ mareton.hr,
zdravko.kasljevic @ mareton.hr

TEHNIČKI URED

Razvoj energetske elektronike
Ivan Blašković, mag.ing.el.teh.
Telefon: +385 1 5493 883
Elektronička pošta: mareton @ mareton.hr
ivan.blašković @ mareton.hr

TEHNIČKI URED

Razvoj energetske elektronike
mr.sc. Željko Ivanović dipl.ing.el.teh.

Elektronička pošta: mareton @ mareton.hr
zeljko.ivanovic @ mareton.hr

RUKOVODITELJ PROIZVODNJE UREĐAJA

Vladimir Hlušička, inž.el.teh.
Telefon:  +385 1 5493 884
Elektronička pošta: mareton @ mareton.hr,
vlado.hlusicka @ mareton.hr

RUKOVODITELJ PROIZVODNJE SUSTAVA

Zlatko Maranić
Telefon:  +385 1 5493 883
Elektronička pošta: mareton @ mareton.hr,
zlatko.maranic @ mareton.hr

ZAMJENIK RUKOVODITELJA PROIZVODNJE SUSTAVA

Angelo Ćaćić, bacc.ing.el.
Telefon:  +385 1 5493 886
Elektronička pošta: mareton @ mareton.hr,
angelo.cacic @ mareton.hr

INFORMATIKA, KOMUNIKACIJE I ZASTUPSTVA

Elektronička pošta: mareton @ mareton.hr,
matija.markovic @ mareton.hr

MARETON d.o.o. - Energetska elektronika