Elektroprivreda

Hidroelektrane, termoelektrane, transformatorske stanice, dalekovodi, distribucijski centri

Željeznica

Električne lokomotive, diesel električne lokomotive, putnički vagoni, specijalni vagoni, elektrovučne podstanice, postrojenja za sekcioniranje, putni prijelazi, željezničke stanice, svjetlosna signalizacija, skretničke sprave

Gradski javni promet

Elektro dijelovi tramvaja, tramvajska infrastruktura, elektrodijelovi autobusa, oprema za informiranje putnika, elektrodijelovi specijalnih vozila

Pomorski i riječni sektor

Elektrooprema brodova, elektrooprema platformi, elektrooprema brodogradilišta

Vodoprivreda

Elektrooprema u crpnim stanicama, nadzor vodovoda, sustavi za daljinsko očitanje stanja vodovodnog broila

Naftni i plinski sektor

Bušotine, naftovod, plinovod, mjerno redukcijske stanice, industrija za preradu nafte i plina

Industrija općenito

Elektroindustrija, petrokemijska industrija, drvna industrija, opekarska industrija, prehrambena industrija, cementare i druga industrija

Telekomunikacije

Vojska

Znanstvene institucuje
(fakulteti i znanstveni instituti)

Sigurnost

Specijalna postrojenja

MARETON d.o.o. - Energetska elektronika