Mareton d.o.o je osnovano 14.05.1990. sa sjedištem u Samoboru. Društvo je osnovano s ciljem razvoja i proizvodnje uređaja energetske elektronike, odnosno napajačke tehnike.

14.05.1990.

* Osnovano je društvo MARETON

* Društvo su osnovali Marko Štetić i Anton Vukelić,  koji su bili i jedini zaposlenici.

* Sjedište društva Mareton je bilo u Samoboru.

* Djelatnost društva je razvoj i proizvodnja uređaja energetske elektronike a specifičnost poduzeća je proizvodnja uređaja i sustava po posebnim zahtjevima.

* Razvijaju se i proizvode ispravljači napona (AC/DC), punjači baterija, istosmjerni pretvarači (DC/DC), mjerno  zaštitna elektronika i razvodi napona.

* Koristi se switching tehnologija (30 do 200 kHz), uz upotrijebu MOSFET-a.

1992. godina

* Razvijaju se i proizvode izmjenjivači napona (invertori, DC/AC).  Radna frekvencija 20 kHz. Pohrana sinusne reference u EPROM-u.

1993. godina

* Razvoj i proizvodnja elektroničkih uređaja za željeznicu (pretvarači za rasvjetu,  izmjenjivači za brijače aparate, regulatori napona, ostala elektronika vagona i lokomotive)

* Povećanjem proizvodnje i broja zaposlenih, Mareton se seli u Zagreb, Fruškogorska 37.

* Usvaja se proizvodnja elektrodijelova  brodova.

1994. godina

* Proizvodnja industrijskih sustava neprekidnog napajanja s DC, AC i AC+DC naponima

1995. godina

* Razvoj i proizvodnja elektroopreme za tramvaje i autobuse

1996. godina

* Razvoj modularnih ispravljača s daljinskim upravljanjem,  namijenjenih  napajanju trošila konstantnom strujom.

1997. godina

* Usvajanje mikroprocesorske tehnologije i primjena u sustavima neprekidnog napajanja.

1999. godina

* Proizvodnja diodnih ispravljača velike snage, s primjenom za galvanizaciju i napajanje  DC motora (valjaonice, kompresori, elektrovuča)

2000. godina

* Ugradnja PFC sklopa u ispravljačima

* Razvoj i proizvodnja raznih pretvarača za lokomotive

2001. Godina

* Usvojen standard ISO 9001

2004. godina

* Početak prelaska na SMD tehnologiju

2005. godina

* Usvajanje tehnologije aktivnog ispravljanja AC napona (sinkrono upravljanje MOSFETom kao ispravljačkom komponentom kod AC/DC i DC/DC pretvarača)

2007. godina

*Zbog daljnjeg razvoja i povećanja broja zaposlenih, Mareton se 01.01.2007. godine seli  na novu  lokaciju,  Odranska 1, u Zagrebu.

2008. godina

* Usvajanje tehnologije M-BUSa. Proizvodnja uređaja za daljinsko očitanje broila.

* Razvoj i primjena softswitching tehnologije upravljanja MOSFET-om kod AC/DC i DC/DC  pretvarača

2009. godina

* Razvoj i proizvodnja PLCa s komunikacijom po GSMu

2011. godina

* Razvoj i primjena rezonantne tehnologije u dizajnu AC/DC i DC/DC pretvarača

2012. godina

* Primjena ACF dizajna kod istosmjernih pretvarača

* Razvijen istosmjerni pretvarač za primjenu kod gorivih ćelija

2013. godina

* Razvoj i proizvodnja ispravljača i istosmjernih pretvarača s LLC tehnologijom

2014. godina

* Razvoj mikroprocesorski upravljanom regulatoru grijanja tramvajskih skretnica uz  mjerenja napona i struje, detekciju kvarova sustava grijanja, te komunikacijom po GSM-u.

2015. godina

* Razvoj nove mikroprosesorske jedinice s displejom osjetljivim na dodir.

* Razvoj visoko učinkovitog  ispravljača / punjača baterija  snage 3 kW (utični modul 3U x 21 TE s prisilnim hlađenjem).

* Razvoj novih sustava neprekidnog napajanja AC, DC i kombinirano AC + DC naponima, mikroprocesorskim nadzorom, daljinski nadzor

* Razvoj regulatora grijanja tramvajskih skretnica s komunikacijom po GSM-u.

* Otvaranje podružnice u Moskvi u svrhu plasmana proizvoda u države zajednice.

2016. godina

* Razvoj nove generacije modularnih ispravljača s prirodnim hlađenjem i  mikroprocesorskom komunikacijom, 2,5 kW (utični modul 6U x 21 TE)

* Ugovaranje međusobne suradnje s tvrtkom iz Njemačke u svrhu plasmana novih proizvoda, prvenstveno bidirekcionalnih pretvarača, na tržište Njemačke i Švicarske.

* Razvoj nove generacije bidirekcionalnih pretvarača AC – DC – AC 3 kVA, 3×400 V,AC / 500-850 V,DC / 3×400 V,AC, modularni, paralelni rad

* Ugovaranje suradnje s tvrtkom AL-MASSA GROUP  iz Saudijske Arabije u svrhu plasmana proizvoda i prijenosa tehnologije u države zaljeva

* Pokreću se aktivnosti izgradnje proizvodno poslovnog objekta u Zagrebu

MARETON d.o.o. - Energetska elektronika