NAPAJAČKI UREĐAJI

Ispravljači napona i punjači baterija (AC/DC), istosmjerni pretvarači (DC/DC), izmjenjivači / invertori ( DC/AC ),
laboratorijski i servisni napajači, napajači specijalnih izvedbi

NEPREKIDNA ( BESPREKIDNA ) NAPAJANJA – UPS

Profesionalna modularna industrijska izvedba “n+1”
Neprekidna napajanja istosmjernim naponima
Neprekidna napajanja izmjeničnim naponima
Neprekidna napajanja istosmjernim i izmjeničnim naponima

RAZVODI  NAPONA S  MJERENJIMA I ZAŠTITAMA

Razvodi izmjeničnog napona
Razvodi istosmjernog napona

MJERNA, ZAŠTITNA I UPRAVLJAČKA ELEKTRONIKA

Upravljačko nadzorne jedinice, Mjerni uređaji, Zaštitni uređaji, Uređaji za komunikaciju, Regulatori grijanja, Specijalni uređaji

USLUGE

Funkcionalna testiranja napajačkih uređaja i sustava
Testiranje akumulatorskih baterija
Testiranje selektivnosti AC i DC razvoda napona
Konzultanske usluge iz područja napajačke tehnike
Usluga CNC obrade aluminijskih elemenata
Usluga lemljenja SMD komponenti
Usluga proizvodnje elektroničkih sklopova

MARETON d.o.o. - Energetska elektronika