Pretvarač za ugradnju na tiskanu ploču

Namjena: elektronički uređaji opće namjene
Ulaz: 400 V,DC
Izlaz 1: 12 V – 0,5 A
Izlaz 2: 8 V – 0,2 A

Namjena: elektroprivreda – trafostanice
Ulaz: 220 V,DC
Izlaz: 110 V,Dc – 0,15 A
Tip: MIP 220-110-0.15

Napajač elektronike rotora generatora

Ulazni napon: napon uzbude, 50 V do 400 V,  AC / DC
Izlazni napon: 24 V,DC
Izlazna snaga: 20 W
Montaža: na osovinu rotora
Tip: PN 20-24 W
Tehnički podaci: PDF  pretvarač  tip PN 24-20 W

Pretvarač za primjenu kod gorivih ćelija

Ulazni napon:
Izlazni napon:
Izlazna struja:
Upravljanje: podešavanje izlaza sa strujom 4 do 20 mA
Nadzor: prikaz izlaznog napona sa strujom 4 do 20 mA
Tip: FER 24 – 50 – 9
Tehnički podaci: PDF pretvarač FER 24–50–9

Namjena: električna lokomotiva
Ulaz: 60 V,DC do 100 V,DC
Izlazi: 4 x 15 V / 15 W,
izlazi su galvanski odvojeni

Namjena: električna lokomotiva
Ulaz: 72 V,DC
Izlazi: 12 V, 4A
Tip: EMLAU 72 12 – 50

Namjena: željeznica, pružni prijelazi
Ulaz: 60 V,DC
Izlazi: 2 x 12 V – 1 A,
izlazi su galvanski odvojeni

Namjena: električna lokomotiva
Ulaz: 72 V,DC
Izlazi: 12 V, 4A

Namjena: električna lokomotiva
Ulaz: 50 V,DC do 90 V,DC
Izlazi 1: 4 do 12 V, C
Izlaz 2: 12 V,Dc
izlazi su galvanski odvojeni
Snaga: 100 W
Tip: MLAU 12 – 100

Namjena: upravljačke elektroničke jedinice
Ulaz: 20 V,DC do 70 V,DC
Izlazi: 4 x 12 V / 4 x 15 W,
izlazi su galvanski odvojeni

Namjena: elektroprivreda, trafostanice i elektrane
Ulaz: 220 V,DC
Izlaz: 24 V,C – 4 A
Tip: IP BH 220-24-4

Namjena: elektroprivreda, trafostanice i elektrane
Ulaz: 20 do 60 V,DC
Izlaz 1: 5 V,DC – 10 A
Izlaz 2: 15 V,DC – 1 A
Izlaz 3: -15 V,DC – 1 A
Izlaz 4: 24 V,DC – 0.25 A
Tip: NDS 08 (EMDS 001)

Namjena: elektroprivreda, trafostanice i elektrane
Ulaz: 20 do 63 V,DC
Izlaz: 24 V,C – 8 A ili 12 V – 8 A ili 48 V – 5 A
Tip: BUB

Namjena: procesni sustavi
Ulaz: 20 V,DC do 60 V,DC
Izlazi: 4 x 12 V / 4 x 15 W, 2 x 24 V / 2 x 10 W, ± 15 V / 2 x 15 W
izlazi su galvanski odvojeni

Namjena: željeznica – infrastruktura, semafori
Ulaz: 60 V,DC
Izlaz: 80 do 120 V – 0,8 A,
Tip: MIP 60-70-0.8

Namjena: električna lokomotiva, napajanje PJUT-a
Ulaz: 60 do 100 V,DC
Izlazi: 33 V, 8 A, ± 24 V,DC – 10 A, 15 V,DC – 10 A
Tip: EMLAU 42

Namjena: električna lokomotiva, napajanje PJUT-a
Ulaz: 60 do 100 V,DC
Izlazi: 33 V, 2 A, ± 24 V,DC – 2 A, 15 V,DC – 2 A
Tip: EMLAU 41

Izlazna snaga: 4.000 W
Punjač NI-Cd akumulatorskih baterija željezničkog vagona
Ulaz: 1.100 – 2.500 V istosmjerno
Izlaz: 24 V ( 28 V ) istosmjerno
Izlazna struja: 140 A
Tip: VIP 1500-130 ZK
Tehnički podaci: PDF DC/DC pretvarač tip VIP 1500-130 ZK

Namjena: elektroprivreda, trafostanice i elektrane
Ulaz: 24, 48, 110 ili 220 V,DC
Izlaz: 24 V,C – 10 A (20 A ili 30 A)
Tip: VIP

Pretvarač (neprekidno napajanje) za napajanje displeja na tramvajskim stajalištima
Ulazni napon: 400 V,DC do 1.200 V,DC
Izlazni napon: 24 /27,2) V,DC
Regulacija izlaznog napona po temperaturi, 4mV/⁰C/ćeliji
Izlazna struja: 40 A
Autonomija: 5 A / 4 sata
Tip: ZIBN 600 – 24
Tehnički podaci: PDF pret. tip ZIBN 600 – 24

MARETON d.o.o. - Energetska elektronika