Izlazna snaga: 10 W
Ulaz: 12 V ili  24 V ili  48 V  istosmjerno
Izlaz: 12 V ili  24 V ili  48 V  istosmjerno
Galvansko odvajanje ulaz – izlaz: da
Tip: MDIP

Tehnički podaci: PDF pretvarač tip MDIP

Izlazna snaga: 20 W
Ulaz: 12 V ili  24 V ili  48 V  istosmjerno
Izlaz: 12 V ili  24 V ili  48 V  istosmjerno
Galvansko odvajanje ulaz – izlaz: da
Tip: PN – D

Tehnički podaci: PDF pretvarač tip PN – D

Izlazna snaga: 50 W
Ulaz: 24 V ili  48 V ili 110 ili 220 V, istosmjerno
Izlaz: 2 x 24 V – 1A,  istosmjerno
Galvansko odvajanje ulaz – izlaz, izlazi međusobno: da
Tip: DSPD

Tehnički podaci: PDF pretvarač tip DSPD

Izlazna snaga: 100 W
Ulaz: 24 V ili  48 V  istosmjerno
Izlaz: 12 V ili  24 V ili  48 V  istosmjerno
Galvansko odvajanje ulaz – izlaz: da
Tip: ACF

Tehnički podaci: PDF  pretvarač tip ACF

Step up  i  step down pretvarači
Pretvarači bez galvanskog odvajanja
Izlazna snaga:  200 W
Ulaz:  12 V ili 24 V istosmjerno
Izlaz:  24 V ili  48 V  istosmjerno
Tip: SU

Tehnički podaci: PDF pretvarač tip SU

Izlazna snaga: 240 W
Ulaz:  24 V  ili 48 V  istosmjerno
Izlaz:  24 V ili  48 V  ili 110 V istosmjerno
Galvansko odvajanje ulaz – izlaz: da
Tip: SIP

Tehnički podaci: PDF pretvarač tip SIP

Izlazna snaga: 240 W
Ulaz:  110 V  ili 220 V  istosmjerno
Izlaz:  24 V ili  48 V istosmjerno
Galvansko odvajanje ulaz – izlaz: da
Tip: LL

Tehnički podaci: PDF pretvarač tip LLC

Izlazna snaga: 750 W
Ulaz:  48 V  ili 110 V  ili  220 V istosmjerno
Izlaz:  24 V ili  48 V  ili 110 V  ili  220 V,DC
Galvansko odvajanje ulaz – izlaz: da
Tip: VIP

Tehnički podaci: PDF pretvarač tip VIP

Izlazna snaga: 4.000 W
Punjač NI-Cd akumulatorskih baterija željezničkog vagona
Ulaz:  1.100 – 2.500 V istosmjerno
Izlaz:  24 V ( 28 V ) istosmjerno
Izlazna struja: 130 A
Tip: VIP 1500-130 ZK

Tehnički podaci: PDF DC/DC pretvarač tip VIP 1500-130 ZK

MARETON d.o.o. - Energetska elektronika