Izlazna snaga: 2.250 VA
Karakteristike: sinus, paralelni rad
Ulaz: 24 V ili 48 V ili 110 ili 220 V,DC
Izlaz: 230 V, 50 Hz sinus
Galvansko odvajanje: VF trafo
Tip: NI

Tehnički podaci: PDF izmjenjivač tip NI

Statička sklopka ( By-pass jedinica )
Snaga: 8 kVA
Naponi: 230 V, 50 Hz – 230 V, 50 Hz
Napajanje: 24, 48, 110, 220 V istosmjerno
Konstrukcija: utični modul za 19“ rack
Tip: By-pass 8k

Tehnički podaci: PDF statička sklopka tip By-pass 8k

MARETON d.o.o. - Energetska elektronika