INDUSTRIJSKA MODULARNA REDUDANTNA IZVEDBA,   Princip “n + 1”

Konfiguracija: ulazni AC razvod s mjerenjima i zaštitama, paralelni spoj više ispravljača, akumulatorska baterija (jedna ili više), paralelni spoj više izmjenjivača, statička “By-pass” sklopka, paralelni spoj više C/DC pretvarača, razvod izmjeničnog napona štičen zaštitnim prekidačima, razvod istosmjernog napona štičen zaštitnim prekidačima, baterijska zaštita, centralna nadzorno upravljačka jedinica

ULAZ:
Jedna ili dvije AC mreže
Mreža 1 (distributivna mreža): 3 x 230V/400V, +20% -20%

ili  1 x 230V, +20% -20%

ili 115 V, 60 Hz

ili 3 x 400 V, 50 / 60 H

Mreža 2 (distributivna mreža ili agregat ili solarni sustav)
Frekvencija ulaznog napona: 45 do 65 Hz
IZLAZ:
Izmjenični napon: 230 V, 50 / 60 Hz

3 x 400 / 230 V, 50 Hz

115 V, 60 Hz

3 x 400 V, 50 / 60 Hz

3 x 380 V, 83,33 Hz

Izlazne snage: prema zahtjevu
Istosmjerni napon: 12 V,  24 V,  48 V,  110 V  ili 220 V

jedan ili više napona

Izlazne struje: prema zahtjevu
BATERIJA
Olovna stacionarna, VRLA, AGM / GEL
Ni-Cd
Jedna ili više baterija
Smještaj baterije: ormar ili stalak
OPČENITO:
Stupanj korisnog djelovanja: ≥ 0,92
Faktor snage: ≥ 0,99
Statička točnost: ± 0,5 %
Dinamička točnost: ± 1 %
Izobvličenje sinusa: ≤ 3 %
Stabilizacija na dinamičku promjenu: manje od 500 ms
Tranzijenti pri uključivanju: nema ih
Vrijeme prebacivanja By-pass-a: manje od 10 ms
Broj paralelno spojenih ispravljača: 2 do 30
Broj paralelno spojenih izmjenjivača: 2 do 20
Broj paralelno spojenih DC/DC pretvarača: 2 do 20
Raspodjela struja po ispravljačima: ravnomjerno
Raspodjela struja po izmjenjivačima: ravnomjerno
Hlađenje: prirodna cirkulacija zraka ili prisilno
Zaštita baterije: zaštitnim prekidačem, od preopterečenja, kratkog spoja i dubokog pražnjenja
Izlazni razvod AC i DC napona: zaštitnim prekidačima, 5 do 50 kA

I nivo selektivnosti

II nivo selektivnosti

III nivo selektivnosti

Komunikacija između elemenata sustava: CAN
Komunikacija prema van: ethernet, relei (bespotencijalni kontakti), MODBUS, PROFIBUS, IEC
Portovi: RS 232, RS 485, USB
Temperatura pri radu: -20°C  do + 50°C
Temperatura pri skladištenju: -40°C  do + 85°C
Relativna vlažnost okoline: 90 %
Uvaženi standardi: EN 60950-1, EN50178; 60146,EN55011; EN55022 (B), EN61000-4(2do5)

HRN EN 62208:2005, HRN EN 60439:2005, HRN EN 50102, 60529

HRN EN 62208:2005, HRN EN 60529:2000

Klimomehanička zaštita: bolja od IP 20
Konfiguracija:
 • ormar uređaja (AC razvod, ispravljači, izmjenjivači, DC/DC pretvarači, By-pass jedinica, nadzorna jedinica) – jedan ili više ormara
 • ormar spojnog polja
 • ormar  razvoda izlaznog napona (zaštitni prekidači)
 • baterijski ormar

I. Napajački ormar

 • Ulazna jedinica izmjeničnog napona
 • Ispravljači visokofrekventni
 • Istosmjerni međurazvod
 • Izmjenjivači
 • Statička sklopka (By-pass)
 • Mjerna jedinica
 • Centralna mikroprocesorska upravljačko-nadzorna jedinica koja upravlja i nadzire radom sustava napajanja dojava nestanaka mreže, kvar ispravljača, niski napon baterije odnosno upozorenje (102V ili podesivi drugi), ispad baterije zbog dubokog pražnjenja (96V, podesivo), nesimetrija baterije, ispad izlaznog prekidača, previsoka temperatura sustava, dozemni spoj DC i AC sabirnica, rad, izostanak napona izlaza, opći kvar ili drugi signal prema odabiru. Kontrola punjenja baterija (IU ili IUUo karakteristika), raspodjela struja po ispravljačima, temperaturna povratna veza (regulacija izlaznog napona po temperaturi okoline baterije, 2 do 6 mV/°C/ćeliji), cirkularna memorija grešaka i stanja sustava (3.000 zabilježbi), odabir stanja koja se želi pratiti, podešavanje struje trošila i struje punjenja baterije, nadzor baterije, upozorenje niskog napoana baterije, isključenje baterije zbog podnapona, kontrola kapaciteta baterije, signalizacija ispada mreže,  signalizacija kvara punjača, signalizacija ispada zaštitnih prekidača, mjerenje i prikaz svih struja i napona, kontrola ispada ili kvara čelije baterije. Nadzor stanja izmjenjivača, sinkronizacija s mrežom, nadzor ststičke sklopke.

Podešenja i očitanja: lokalno na displeju i tipkovnici, direktnim spajanjem jedinice na PC, povezivanje udaljenog PC-a

Očitanje: LCD displej i LED, 7” TFT displej osjetljiv na dodir

Šifra za ulazak u izbornik i prepodešavanje parametara

Jezici izbornika: hrvatski, engleski i njemački

 • Sklop pomočne rasvjete, uključujući prekidače, sklopka, sklopnik i ostalo potrebno
 • Zaštita baterije od preopterečenja, kratkog spoja i dubokog pražnjenja
 • Pribor za uvod i prihvat kabela (odozdo ili prema zahtjevu korisnika)
 • Ostala spojno, mjerna i montažna oprema
 • Ormar za smještaj uređaja

II. Ormar AC razvoda i DC razvoda

 • I nivo selektivnost AC razvoda, 50 kA
 • II nivo selektivnosti AC razvoda, 50 kA i 5 kA

Razvod izlaznog napona koji sadrži zaštitne prekidače s elektromagnetskim i termičkim članom, kao i sklopke stanja prekidača,

 • III nivo selektivnosti, 5 kA

Razvod izlaznog napona koji sadrži zaštitne prekidače s elektromagnetskim i termičkim članom, kao i sklopke stanja prekidača,

 • I nivo selektivnost DC razvoda, 50 kA
 • II nivo selektivnosti DC razvoda, 50 kA i 5 kA

Razvod izlaznog napona koji sadrži zaštitne prekidače s elektromagnetskim i termičkim članom, kao i sklopke stanja prekidača, dvopolni , istosmjerni

 • III nivo selektivnosti, 5 kA

Razvod izlaznog napona koji sadrži zaštitne prekidače s elektromagnetskim i termičkim članom, kao i sklopke stanja prekidača, dvopolni , istosmjerni

 • redne stezaljke, pribor za uvod i prihvat kabela,  sabirnice, ožičenje, kanalice i ostala spojno montažna oprema
 • Ormar za smještaj opreme

III. Spojno polje

 • Centralne sabirnice za povezivanje ispravljača, izmjenjivača, C/DC pretvarača, baterije i  zaštitnih prekidača izlaza
 • Redne stezaljke za priključak trošila na izlazni razvod
 • Redne stezaljke signalizacije
 • Ormar za smještaj opreme

 

IV. Ormar  akumulatorskih  baterija

 • Baterijski rastavljači za vidno odvajanje baterije, s kratkospojnicima
 • Baterijski rastavljači s rastalnim osiguračima za servisnu bateriju
 • Olovna akumulatorska baterija, stacionarna, VRLA, AGM
 • Termosonde za komunikaciju s nadzornom jedinicom
 • Ormar za smještaj baterija

Više podataka za neprekidnim napajanjima AC i DC naponima  

MARETON d.o.o. - Energetska elektronika